Villkor - Bokning av resa via onlinebokningen

Senast uppdaterad: 2018-11-07

Integritetspolicy
När en bokning görs uppges personuppgifter. I samband med bokning accepterar kunden att Nordic Footprints AB lagrar dina uppgifter för att fullfölja avtalet gentemot dig. Uppgifterna lagras digitalt och raderas två år efter genomförd aktivitet om vi inte måste lagra uppgifterna längre av legala anledningar.

I vissa fall uppges information om hälsotillstånd i samband med bokning. Detta sparas för att kunna genomföra aktiviteten på ett säkert sätt. I de fall minderåriga medföljer på en aktivitet kan ålder sparas. Denna information raderas automatiskt 3 månader efter genomförd aktivitet.

Du har enligt Dataskyddsförordningen GDPR rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas. Du har också alltid rätt att bli glömd, dvs att tas bort helt från registret, så snart aktiviteten är genomförd, och övriga kontakter är avslutade. Kontakta oss i så fall via mail eller telefon.

Resegaranti för din säkerhet
Alla våra resor säljs med resegaranti, för mer information kontakta Kammarkollegiet 08- 700 08 00 eller gå in på www.kammarkollegiet.se.

Anmälningsavgift
I samband med bokning betalas anmälningsavgiften; 50% av totalt pris (minst 1500 kronor per person). Denna summa är en delbetalning av det totala priset. Vid belopp upp till 2500 betalas hela summan i samband med bokning. Är det ett presentkort betalas hela summan i samband med köpet. Betalning sker genom betalning till vårt bankgiro eller med kort.

Aktivering av presentkort
När du bokar en upplevelse med ett presentkort (från Nordic Footprints AB eller extern leverantör) är bokningen bindande i och med att vi bekräftar din bokning. Eventuell ombokning sker enligt gällande ombokningsregler, se nedan. Avbokning eller återbetalning är inte möjligt.

Kortbetalning
Betala med Visa / MasterCard och Diners kontokort tryggt och säkert över Internet direkt efter beställning. Din betalning förmedlas av CertiTrade, www.certitrade.net med säker kryptering enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan ej läsas av annan än din bank. Inga extra avgifter tillkommer för kortbetalning.

Bekräftelse
När bokningen är genomförd får du ett kvitto på ditt köp. Inom kort därefter skickas en bokningsbekräftelse från Nordic Footprints AB.

Slutbetalning
Slutbetalning sker senast vid ankomst alternativt innan ankomst via betalningsinformation på fakturan (via Bankgiro eller kortbetalning). Vid slutbetalning vid ankomst accepteras endast kortbetalning (VISA eller MasterCard). Eventuella färdhandlingar skickas ut efter att slutbetalning erhållits.

Resplan
Nordic Footprints AB förbehåller sig rätten att göra ändringar av resplanen. Ändringar kan göras av tvingande omständigheter eller i syfte att förbättra resan. I absolut undantagsfall kan också ändring av boende ske.

Våra priser
Nordic Footprints AB förbehåller sig rätten att höja eller sänka priset om stora förändringar i transportkostnader eller valutakursen inträffar. Sådan prishöjning meddelas innan slutbetalning skall ske. Du har rätt att kostnadsfritt avboka resan vid en prishöjning större än 5 %.

Avbeställning av resa
Vid avbeställning / ombokning senast 30 dagar innan resans startdatum återbetalas eventuella inbetalade pengar med avdrag för anmälningsavgiften på 20% av totalsumman (dock lägst 1500 kronor per person).

Vid avbeställning / ombokning senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar före resans startdatum betalar resenären 50% av resans pris (dock lägst 1500 kronor per person).

Vid avbeställning mindre än 14 dagar innan resans början betalar resenären fullt pris, dvs. ingen återbetalning är möjlig.

Ingen återbetalning sker för eventuella transporttjänster som ej ombesörjs av Nordic Footprints AB.

Avbeställningsskydd och försäkring
Varje resenär ombesörjer själv att teckna eventuellt avbeställningsskydd. Resenären är skyldig att ha en försäkring som ger ett fullgott reseskydd under resan. Nordic Footprints AB kan hjälpa till med att arrangera jaktförsäkring för jagande gäster.

Presentkort
Presentkort är giltiga 1 år från utfärdandedatum. Vi uppmanar våra kunder att boka sin upplevelse så snart som möjligt då de populäraste datumen snabbt fylls. Om presentkortsinnehavaren kontaktar oss senast 6 månader innan presentkortets förfallodatum garanterar Nordic Footprints AB att erbjuda minst 2 tillgängliga datum innan presentkortets utgångsdatum. I det fall Nordic Footprints AB inte kan erbjuda minst 2 tillgängliga datum förlängs presentkortet utan kostnad för kunden.

I det fall en kund inte hinner eller kan använda sitt presentkort innan utgångsdatum kan kunden förlänga giltighetstiden med 1 år för en kostnad om 20% av presentkortets värde (dock minst 1000 kronor per person). Om kunden inte förlänger giltighetstiden innan sista datumet har passerats räknas presentkortet som förbrukat.

När ett presentkort har använts för en bokning och ett datum har reserverats gäller avbokningsregler enligt ovan. Tillgodo för presentkort kan inte omvandlas till kontanter utan kan endast användas för bokning av valfri aktivitet inom giltighetstiden för presentkortet.

Inställd resa
Nordic Footprints AB förbehåller sig rätten att ställa in en aktivitet om inte minst hälften av antalet tillgängliga platser är bokade.

Besked om inställd resa lämnas i god tid, allra senast 30 dagar före avresa. Vi förbehåller oss också rätten att ställa in en resa p.g.a. force majeur. Om ett paket ställs in utav Nordic Footprints AB, återbetalas depositionen.

Nordic Footprints AB tar däremot inget ansvar för kostnader som kunden har haft innan vårt inställande.

Force majeur
Nordic Footprints AB kan inte ställas ansvarig för situationer uppståndna ur strejker, oväder, storm, extrema regnväder eller andra force majeur situationer. Vi hjälper till att hitta en lösning men kan inte ta något ekonomiskt ansvar när det gäller ändrade flyg, transporter eller andra ändringar utanför det ordinarie reseprogrammet. Eventuella missade delar av resan ersätts ej.

Reklamation
Eventuella klagomål skall framföras omgående, på plats till guiden eller direkt till Nordic Footprints AB.

Övrigt
Nordic Footprints AB förbehåller sig rätten att avvisa en person som beter sig på ett olämpligt sätt enligt ansvarig guide och ingen återbetalning kommer att ske.

En ansvarsbefrielse och ett godkännande av reglerna ska signeras av samtliga jaktdeltagare i samband med ankomst och innan några aktiviteter kommer att påbörjas.

Nordic Footprints AB reserverar sig för eventuella tekniska fel i onlinebokningen som kan påverka din bokning. En bokning är inte definitiv förrän du har mottagit ett kvitto av Nordic Footprints AB per email.Skriv ut sidan