Integritetspolicy


När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida samlar vi in data från dig, bland annat:
- Namn och kontaktuppgifter
- Din IP adress
- Detaljer om meddelanden och liknande

Vi gör det bland annat för att kunna erbjuda våra tjänster, förbättra vår hemsida, kommunicera med dig med uppdaterade kontaktuppgifter samt kunna svara på frågor och ta emot bokningar. Vi lagrar endast epostadresser för marknadsföring om man uttryckligen uppgett att man vill ta emot mail från oss i samband med kontakt.

När en bokning görs uppges personuppgifter. I samband med bokning accepterar du att vi lagrar dina uppgifter för att fullfölja avtalet gentemot dig. Uppgifterna lagras digitalt och raderas två år efter genomförd aktivitet om vi inte måste lagra uppgifterna längre av legala anledningar.

I vissa fall uppges information om hälsotillstånd i samband med bokning. Detta sparas för att kunna genomföra aktiviteten på ett säkert sätt. I de fall minderåriga medföljer på en aktivitet kan ålder sparas. Denna information raderas automatiskt 3 månader efter genomförd aktivitet.

Du har enligt Dataskyddsförordningen GDPR rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas. Du har också alltid rätt att bli glömd, dvs att tas bort helt från registret, så snart aktiviteten är genomförs, och övriga kontakter är avslutade. Kontakta oss i så fall via mail eller telefon.