Miljö och säkerhet

Miljö

Vi arbetar hela tiden med att minimera vår miljöpåverkan. Vi använder till största möjliga grad endast närproducerade råvaror och utrustning. Ytterligare ett steg är genom att arbeta proaktivt för att minska användandet av förbrukningsmaterial och på det sätt minska produktionen av avfall. Vi källsorterar samt komposterar allt vegetabiliskt avfall. Vi använder oss inte heller av engångsartiklar som t.ex plastmuggar, papperstallrikar och dylikt.

Vid lerduveskytte använder vi oss av miljöduvor och rekommenderar stålhagel. Dock använder vi inte stålhagel under jakt.

Gällande fiske så följer vi alltid de minimimått och kvoter som länsstyrelsen har bestämt. Vi förespråkar ”catch and release” och att våra gäster endast behåller den fisk som faktiskt ätas.

Eftersom vi spenderar uppåt 300 dagar om året på våra jaktmarker så vet vi vart vi kan jaga och eftersom vi har tillgång till mycket stora marker så anpassar vi alltid avskjutning efter tillgången.

Sedan 2011 är flera av våra upplevelser även certifierade enligt Naturens Bästa.

Vill du veta mer om vårt miljö och hållbarhetsarbete så är du välkommen att kontakta oss.

Säkerhet

Säkerhetstänkandet är väldigt viktigt i vårt dagliga arbete. Det gäller allt ifrån att boendet ska vara utrustat med brandsläckare, att rätt typ av däck på bilarna vi kör till mer specifikt under aktiviteterna.

Alla våra guider är utbildade inom första hjälpen. I standard packningen hos våra guider ingår ett första hjälpen kit samt våra bilar är utrustade med ytterligare första hjälp utrustning. Under jaktaktiviteter ska om inte annat meddelas av ansvarig jaktguide, samtliga deltagare bära någon form av signalfärg (t.ex. hattband, väst eller keps). Guiden instruerar även om tillåtna skjutriktningar samt hur man får skjuta under jakt. En gäst som inte följer dessa instruktioner kan bli avstängd från vidare aktiviteter, antingen enbart under en dag men även för hela resan.

Alla jaktgäster måste innan en jaktaktivitet kan börja, läsa igenom och acceptera, genom att skriva under, de jaktregler vi följer, bland annat:
Gästen är skyldig till att följa guidens instruktioner
Gästen ska alltid om inte annat meddelas gå nära guiden.
Guiden ska kunna tilltala en gäst utan att behöva höja rösten.
Inga skott får avfyras i riktning mot guiden, hundar eller övriga gäster. Om detta inträffar har guiden rätt att beslagta gästens vapen och avbryta resterande aktiviteter för denne gäst utan någon form av återbetalning.
Under transport ska vapnet om möjligt förvaras i en vapenväska/vapenfodral. Vital del ska förvaras separat. Under rast, vila och vid övriga tider då jakt inte utövas måste vapnet vara oladdat och brutet.
Under jakt får vapnet endast vara laddat vid instruktion från guiden.