Partners

Fulufjällets nationalpark

Fulufjällets nationalpark

Vi arbetar nära Fulufjällets nationalpark och samverkar för bästa möjliga naturupplevelser i parken.

Naturens Bästa

Naturens Bästa"


Fulufjällsringen

Fulufjällsringen

Självklart samverkar vi med företag och organisationer i vår närmiljö.

Älvräddarna

Sen flera år tillbaka är vi stolta sponsorer av Älvräddarna.

Älvdalens utbildningscenter

Vi är glada över att samarbeta med Älvdalens utbildningscenter där vi är ett av de företag som tar emot praktikanter därifrån.

Vildmarksgymnaiset

Vi är glada över att samarbeta med Vildmarksgymnasiet där vi är ett av de företag som tar emot praktikanter därifrån.

Live It

Vi har samarbetat med Live It sen starten och är glada över att ett flertal av våra paket går att boka via Live it.

Horrmundsgården

Horrmundsgården

Under årens lopp har vi vid ett flertal tillfällen arbetat med Horrmundsgården när vi gjort arrangemang som krävt tillgång till ett större boende. Med 40 bäddar har vi kunnat lösa det mesta!

Inatur.se

Inatur

Via Inatur kan man hitta ett flertal av våra upplevelser.

Sveaskog

Vi har ett nära samrbete med Sveaskog som hjälper oss att hitta jaktmarker och fiskevatten.

Ekoturismföreningen

Ekoturismföreningen

Tack vare Ekoturismföreningen är vi en del av en större organisation som kan nå ut till en bred målgrupp och kan påverka beslutsfattare.

Upplevelsepresent

Våra flugfiskekurser går enkelt att boka via Upplevelsepresent.

Hitta upplevelse

Våra flugfiskekurser går enkelt att boka via Hitta Upplevelse.

Upplevelse.com

Våra flugfiskekurser går enkelt att boka via Upplevelse.com